אשורר שירה עור


לפניכם טעימה מאשורר שירה עור

ההדמייה איננה מכילה את כל העמודים הפנימיים הקיימים במוצר הפיזי

מספר עמודים בחוברת המקורית: 208 עמודים