מנחה מעריב עדות מזרח


לפניכם טעימה ממנחה מעריב עדות מזרח

ההדמייה איננה מכילה את כל העמודים הפנימיים הקיימים במוצר הפיזי - בחוברת המקורית 64 עמודים

גודל המוצר כשהוא סגור: 7/10 ס"מ


כריכות